Ostatné dokumenty

   Žiadosť o príspevok na detský tábor

   Žiadosť o príspevok na detský tábor

   Žiadosť o príspevok na rekreáciu

   Žiadosť o príspevok na rekreáciu

   Informácie o spracovaní údajov pre uchádzačov o zamestnanie

   Informácie o spracovaní údajov kamerovým systémom

   Povolenie na podnikanie v oblasti: elektroenergetika

   Prevádzkový poriadok MDS

   Technické podmienky MDS

   Rozhodnutie č. 0128/2013/E

   Rozhodnutie č. 0177/2013/E

   Rozhodnutie č. 0092/2014/E

   Rozhodnutie č. 0277/2014/E

   Rozhodnutie č. 0584/2014/E-OZ

   Rozhodnutie č. 0022/2015/E

   Rozhodnutie č. 0282/2015/E

   Rozhodnutie č. 0041/2016/E

   Rozhodnutie č. 0218/2016/E

   Rozhodnutie č. 0278/2017/E​

   Rozhodnutie č. 0456/2017/E

   Rozhodnutie č. 0169/2018/E

   Rozhodnutie č. 0083/2018/E

   Rozhodnutie č. 0133/2019/E

   Rozhodnutie č. 0148/2019/E

   Rozhodnutie č. 0071/2020/E

   Rozhodnutie č. 0153/2020/E

   Rozhodnutie č. 0015/2021/E

   Rozhodnutie č. 0122/2021/E

   Rozhodnutie č. 0008/2022/E

   Štandardy kvality 2012

   Štandardy kvality 2013

   Štandardy kvality 2014

   Štandardy kvality 2015

   Štandardy kvality 2016

   Štandardy kvality 2017

   Štandardy kvality 2018

   Štandardy kvality 2019

   Štandardy kvality 2020

   Pripojovacie poplatky

   Pripojovacie poplatky 2022

   Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti CBA VEREX, a.s.

   Alternatívne riešenie sporov

CBA VEREX JE ČLENOM

SÍDLO SPOLOČNOSTI

CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606
03101 Liptovský Mikuláš
Pozrieť na mapách Google

044/5433100
044/5433101
cba@verex.sk

VEĽKOOBCHOD

Veľkoobchod Liptovský Mikuláš
Priemyslená 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
Pozrieť na mapách Google

Veľkoobchod Tvrdošín
Vojtaššáková 595
027 44 Tvrdošín
Pozrieť na mapách Google